Preskočit na obsah
| Print

Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č.1, Košice

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen