Preskočit na obsah
| Print

Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Mostný objekt M368 (ev.č. 582-016) sa nachádza v Košickom kraji v katastrálnom území obce Vyšné Remety v okrese Sobrance. Prevádza cestu II/582 v km 22,447 ponad Remetský potok v extraviláne obce na úseku cesty medzi obcami Poruba pod Vihorlatom a Jasenovom. Jedná sa o cestu II. triedy č.582 s návrhovou kategóriou C7,5/70. Trasa cesty sa križuje v km 4,427 s Remetským potokom v rkm 3,0. Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta ev. č. 582-016. Stav mosta je na základe hlavnej mostnej prehliadky stanovený ako zlý. Nevyhovujúci stav sa odstráni rekonštrukciou existujúceho mosta ev. č. 582-016. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty II/582 sa uskutoční rekonštrukcia vozovky, pred a za mostom v nevyhnutnom rozsahu v dĺžke nových zvodidiel, vymení sa záchytné zariadenie na predmetnom úseku cesty
 • Betroffene Gemeinde: Vyšné Remety (okres: Sobrance)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Sobrance
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Projektwerber: Správa ciest KSK
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35555777
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Michalovce, Odbor CD a PK
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.09.2021
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  21.09.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.11.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022