| Print

Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen