| Print

Modernizácia obaľovne asfaltových zmesí Zbudza

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 6.4 Obalovne živicných zmesí 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je rozšírenie výroby s možnosťou náhrady až do cca 30 % vstupných surovín odpadom. Z toho dôvodu sa vytvorí nové miesto zhromažďovania odpadu.
 • Betroffene Gemeinde: Zbudza (okres: Michalovce)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31651518
 • Genehmigungsbehörde: Obecný úrad Zbudza, Zbudza 71, 072 23 Staré
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.08.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  22.08.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.12.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  15.01.2020
  29.07.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  26.08.2020