| Print

Modernizácia hospodárskeho dvora Sziget

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen