| Print

Mobilné zhodnocovanie stavebných odpadov a zberňa zo železných a neželezných kovov

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením a vytvorenie zberne odpadov zo železných a neželezných kovov a stavebných materiálov – skla, plastov, dreva, bitúmenových zmesí, obkladového materiálu.
 • Betroffene Gemeinde: Varín (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36413861
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.09.2019
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie D.A.L., spol. s r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  23.09.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  18.12.2019

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Informácia o správe o hodnotení
  19.05.2020
  28.07.2020
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text der UVE für das strategische Dokument
  19.05.2020

  Öffentliche Erörterung

  Zasadačka Obecného úradu vo Varíne, dňa 19.08.2020 o 16:00