Preskočit na obsah
| Print

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.10 Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyradovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným účelom navrhovanej činnosti je modernizácia existujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov v existujúcom Stredisku recyklácie odpadov PEMAX PLUS, s.r.o. – kameňolom Kostiviarska.
 • Betroffene Gemeinde: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Projektwerber: PEMAX PLUS, spol. s r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31627421
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.02.2023
  15.02.2023
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Michal Hrnčár
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  02.02.2023
  02.02.2023
  02.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  22.05.2023