| Print

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zvýšenie efektivity zhodnotenia odpadov v mieste ich vzniku a zároveň zníženia nárokov na prepravu odpadov, prevádzkou mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov.
 • Betroffene Gemeinde: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: JAREK s.r.o., Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01 Michalovce
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46155180
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.06.2019
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie PhDr. Marek Fedor, Michalovce
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  14.06.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  23.03.2020

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Informácia o správe o hodnotení
  22.06.2020
  28.07.2020
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument PhDr. Marek Fedor, Michalovce
  Text der UVE für das strategische Dokument
  22.06.2020

  Öffentliche Erörterung

  Mestský údad v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, zasadačka na prízemí, dňa 18.08.2020 o 10:00