Preskočit na obsah
| Print

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným zariadením prostredníctvom frézy WIRTGEN W200Fi.
 • Betroffene Gemeinde: Košice - Staré Mesto (okres: Košice I)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 7, 917 01 Trnava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31651402
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Košice, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.06.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie ENVIRO-KIERNOSZOVA, Adlerova 22, 040 22 Košice
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  21.06.2022
  21.06.2022
  21.06.2022

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  03.11.2022
  23.11.2022
  01.12.2022

  Öffentliche Erörterung

  Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, zasadačka C-205, 2.poschodie 09.01.2023 o 14:00