| Print

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – doplnenie nových druhov zhodnocovaných odpadov

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen