| Print

Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom - Zvolen

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je naplnenie legislatívnych požiadaviek EÚ (Nariadenie Rady EÚ č. 333/2011) pri určovaní toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom, prostredníctvom vybudovania siete monitorovacích systémov rádioaktivity železničných vozňov.
 • Betroffene Gemeinde: Lieskovec (okres: Zvolen)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Zvolen
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 96/50, 96108 Zvolen
 • Projektwerber: METRA, s. r. o., Matejkova 30, 841 05 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46078258
 • Genehmigungsbehörde: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  Okresný úrad Zvolen, OSŽP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.05.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  14.05.2020
  Prerušenie/zastavenie konania
  02.07.2020
  28.07.2020