| Print

Meranie rádioaktivity zásielok so železným šrotom – Nové Zámky

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie monitorovacie systému rádioaktivity železničných vozňov pozostávajúceho z detektorov a riadiacej jednotky. Súčasťou projektu je aj návrh pripojenia monitorovacieho systému na rozvod elektrickej energie a pripojenie do dátovej siete ŽSR.
 • Betroffene Gemeinde: Nové Zámky (okres: Nové Zámky)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Nové Zámky
 • Projektwerber: METRA, s.r.o., Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 46078258
 • Genehmigungsbehörde: OUNZ OSZP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.05.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  14.05.2020
  Prerušenie/zastavenie konania
  15.07.2020