Preskočit na obsah
| Print

Malé vodné elektrárne na Váhu v profiloch Černová, Hubová a Stankovany

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.2 Hydroelektrárne s vodnou nádržou s výškou hrádze nad základovou líniou alebo s celkovým objemom alebo s rozlohou

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom výstavby malých vodných elektrární Černová, Hubová, Stankovany je výroba elektrickej energie.
 • Betroffene Gemeinde: Hubová, Švošov, Ľubochňa, Stankovany, Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Vodné dielo Žilina, a.s. Trenčín
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 41438709
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Ružomberok
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ing. stančík, PIAPS Žilina

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  21.06.2000