| Print

Lyžiarske stredisko Valča

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je dostavba 6 objektov slúžiacich pre rekreáciu a cestovný ruch v lyžiarskom stredisku vo Valčianskej doline.
 • Betroffene Gemeinde: Valča (okres: Martin)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo školstva,
 • Projektwerber: YETI s.r.o. Martin
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36400033
 • Genehmigungsbehörde: Obec Valča
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.