| Print

Lyžiarske stredisko Martinské hole,vodná nádrž Flochová, zasnežovanie zjazdových tratí

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody s výikou hrádze nad základovou líniou alebo s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom alebo s rozlohou 15.4 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom tohoto zámeru je posúdiť mieru vplyvu na životné prostredie pri výstavbe zariadení na zasnežovanie
 • Betroffene Gemeinde: Martin (okres: Martin)
 • Projektwerber: Lyžiarske stredisko Martinské hole ,s.r.o, Štúrova 10, 010 01 Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36392278
 • Genehmigungsbehörde: Obvodný úrad životného prostredia v Martine
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.