| Print

LÚC Pongrácz - sprístupnenie lesných porastov, Krasňany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 14.2 Zásahy do územia, ktoré môžu spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Sprístupnenie lesných porastov lesnou cestou .
 • Betroffene Gemeinde: Krasňany (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: Pongrácz, s.r.o., Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31637973
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Žilina
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.