| Print

Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 11

  • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 2
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen