Preskočit na obsah
| Print

Levice - Géňa, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - Mäsovýroba PM

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je navrhnúť technologické zariadenie, ktoré je schopné komplexne zneškodniť priemyselné odpadové vody vznikajúce ako vedlajší produkt pri prevádzke potravinárskeho závodu, ktorý vlastní navrhovateľ.
 • Betroffene Gemeinde: Levice, Turá, Vyšné nad Hronom (okres: Levice)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,Ministerstvo zdravotníctva,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo vnútra
 • Projektwerber: PM Zbrojníky s.r.o., Levice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34149244
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Levice
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. František Németh

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ing. Andrej Bobák

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  14.03.2005