| Print

Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov.

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen