Preskočit na obsah
| Print

Komárno - kanalizácia a ČOV

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.3 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Ochrana a udržanie kvality podzemných vôd Žitného ostrova, odkanalizovanie mesta Komárno, vyčistenie zachytených odpadových vôd v ČOV a ich odvedenie do vhodného recipientu, ktorým je rieka Váh.
 • Betroffene Gemeinde: Komárno (okres: Komárno)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: mesto Komárno
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00306525
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Komárno
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie DEPONIA SYSTÉM s.r.o. Bratislava