| Print

Kanalizácia Včelince

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odkanalizovanie obce.
 • Betroffene Gemeinde: Včelince (okres: Rimavská Sobota)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Včelince
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00319171
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Rimavská Sobota
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.