| Print

Kanalizácia a ČOV Križovany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovaním ČOV bude zabezpečený enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškových a komunálnych vôd z obce Križovany.
 • Betroffene Gemeinde: Krížovany (okres: Prešov)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Obec Križovany, IČO: 00 327 301, starosta obce Cyril Harničár
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00327301
 • Genehmigungsbehörde: Obvodný úrad v Prešove, Nám. mieru, o8o 01 Prešov, Obec Križovany
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.