| Print

Kanalizácia a ČOV, Jastrabie nad Topľou

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Spoľahlivé odvedenie odpadových splaškových vôd od jednotlivých nehnuteľností do objektu ČOV, vyčistenie odpadových splaškových vôd v ČOV s následným zaústením do recipientu - vodného toku Topľa.
 • Betroffene Gemeinde: Jastrabie nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Jastrabie nad Topľou
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: Obec Jastrabie nad Topľou, OÚ Vranov nad Topľou
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.