Preskočit na obsah
| Print

Južné mesto, Zóna C0 – I. etapa

 • Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zníženie podlahovej plochy a počtu parkovacích miest.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Delta Construction, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 45304491
 • Genehmigungsbehörde: Mestská časť Bratislava – Petržalka
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  24.07.2015
  24.07.2015
  28.07.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  28.08.2015