| Print

Intenzifikácia bravčovej porážky Nourus – mäso s.r.o.

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je intenzifikácia jestvujúcej bravčovej porážky, ktorá už v súčasnosti nespĺňa kapacitné, technické a technologické požiadavky spoločnosti Nourus – mäso s.r.o. Tešedíkovo.
 • Betroffene Gemeinde: Tešedíkovo (okres: Šaľa)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Nourus – mäso, s.r.o. , Tešedíkovo 1532, 925 82 Tešedíkovo
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 47335718
 • Genehmigungsbehörde: Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.02.2018
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Viera Belovičová
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  28.02.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  04.05.2018

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Informácia o správe o hodnotení
  13.12.2018
  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ing. Viera Belovičová
  Text der UVE für das strategische Dokument
  13.12.2018

  Öffentliche Erörterung

  Zasadacka Obecného úradu Tešedíkovo, 1. poschodie 21.01.2019 o 15:00

  Abschließender Standpunkt

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.07.2019
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  23.08.2019
  15.01.2020
  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.01.2020