| Print

IBV Kmeťovo - Viničky

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Betroffene Gemeinde: Kmeťovo (okres: Nové Zámky)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Projektwerber: Obec Kmeťovo
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00309028
 • Genehmigungsbehörde: Obec Kmeťovo, OUNZ OSZP
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.10.2019
  Spracovateľ zámeru JS-ENVI, s.r.o., Močenok
  Text zámeru
  22.10.2019
  22.10.2019