| Print

I/77-012 Podolínec most

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen