| Print

I/67 - 021 Nižná Slaná most

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Cieľom stavby je prestavba mosta č. 67-021 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu a zabezpečenie potrebnej prietokovej kapacity mosta. Zlepšením dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území.
 • Betroffene Gemeinde: Nižná Slaná (okres: Rožňava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Projektwerber: Slovenská správa ciest, investičná výstavba a SC, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Rožňava, OSŽP
  Príslušný stavebný úrad
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.07.2020
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  03.07.2020
  03.07.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.08.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  02.09.2020