| Print

Hromadné garáže Žilina - Solinky

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je vybudovanie viacpodlažných hromadných garáži a zlepšenie situácie z hľadiska chráneného parkovania v Žiline, na sídlisku Solinky.
 • Betroffene Gemeinde: Žilina (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo hospodá
 • Projektwerber: Garáže s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36406988
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Žilina
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.