Preskočit na obsah
| Print

Handlová - modernizácia zásobovania teplom, 1. stavba - energetický zdroj

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie tuhých, kvapalných alebo plynných fosílnych palív 2.9 Diaľkové prenosové vedenia elektrickej energie
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je modernizácia centrálneho zásobovania teplom, ktorá uvažuje s výmenou súčasných zdrojov tepla za nový tepelný zdroj na spaľovanie hruboprachovej frakcie hnedého uhlia na princípe cirkulácie fluidnej vrstvy.
 • Betroffene Gemeinde: Handlová (okres: Prievidza)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Handlovská energetika, s.r.o. Handlová
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Prievidza - odbor ŽP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie FABIAN + VAŇKO, s.r.o. Banská Bystrica
  Právoplatné rozhodnutie