| Print

Golfový areál Veľká Lomnica

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie komplexného športovo rekračného areálu v podhorý Vysokých Tatier a ponuka atraktívneho zariadenia cestovného ruchu mimo vlastného územia TANAP-u.
 • Betroffene Gemeinde: Veľká Lomnica (okres: Kežmarok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Golf international s.r.o., Paartizánska 677/17, Poprad
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36454761
 • Genehmigungsbehörde: OU Kežmarok
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru E.B.D. Kežmarok

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení E.B.D Kežmarok s.r.o., Ľubica

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  16.07.2001