| Print

Geotermálna výhrevňa Nižná - I. stavba

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.3 Odber geotermálnych vôd
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zámer rieši využitie bohatých zásob geotermálnej energie z jestvujúceho vrtu OZ-2 Oravice na zásobovanie teplom mestá Nižná, Tvrdošín a okolia.
 • Betroffene Gemeinde: Trstená, Vitanová, Tvrdošín, Liesek, Čimhová, Nižná (okres: Tvrdošín)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: TS GEOTHERM, s.r.o., Dolný Kubín
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36388572
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Tvrdošín, KÚ Žilina
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru KOVOPROJEKTA Ružomberok, s.r.o.

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  26.02.2001