Preskočit na obsah
| Print

Gemerská Poloma - Dlhá Dolina, hlbinná ťažba a úprava mastenca

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 1.7 Ťažba a úprava kameňa, štrkopiesku, od 100 000 do piesku a ostatných nerastov neuvedených v položkách 1 až 6 v množstve alebo s celkovým záberom pozemkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlbinná ťažba a úprava mastenca: - ťažba 100 000 t/r, - vybudovanie skládky hlušiny na ploche 2,4 ha s kapacitou 122 000 m3, - celkový plošný záber pre hlavné banské dielo a výstavbu povrchu prestavuje 3 ha.
 • Betroffene Gemeinde: Gemerská Poloma (okres: Rožňava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Rozmin, s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36174033
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Rožňava, Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie ENVEX - Ing. Marián Bachňák, Rožňava