Preskočit na obsah
| Print

Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je vybudovanie fotovoltickej elektrárne v bezprostrednej blízkosti existujúceho areálu elektrární Jaslovské Bohunice (FVE Bohunice) a jej vyvedenie do DS prostredníctvom MDS.
 • Betroffene Gemeinde: Jaslovské Bohunice, Radošovce (okres: Trnava)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Projektwerber: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 45337241
 • Genehmigungsbehörde: Obec Jaslovské Bohunice, OÚ Trnava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.11.2021
  29.11.2021
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie RNDr. Vladimír Žubor, EKOCONSULT - enviro, a.s., Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  29.11.2021
  29.11.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022