| Print

Farma Veľké Straciny - chov hydiny

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Farma na chov nosníc je tvorená piatimi chovnými halami a ďalšími objektmi súvisiacimi s chovom nosníc, predovšetkým miešiarňou krmív. Všetky tieto objekty sú existujúce objekty bez plánovaných zmien. Zmeny v ďalšej jestvujúcej hale č. 6, ktorá sa v súčasnosti nevyužíva spočívajú v inštalácii technológie, ktorá prevádzkovateľovi umožní chov nosníc vo voliérach. Po nainštalovaní technológie bude mať táto hala kapacitu pre 29 160 kusov chovaných nosní. Uvedenou zmenou sa celková kapacita chovných miest zmení z 35 663 na 64 820.
 • Betroffene Gemeinde: Veľké Straciny (okres: Veľký Krtíš)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Projektwerber: Babičkin dvor, a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 45538557
 • Genehmigungsbehörde: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.