| Print

Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v rotačnej peci Východoslovenských stavebných hmôt, a.s., Turňa nad Bodvou

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je výstavba zariadení na vykládku,skladovanie a dávkovanie mäsovo-kostnej múčky a upravených tuhých odpadov TAP do rotačnej pece na výrobu slinku a využitie tuhých odpadov ako paliva pri ich spoluspaľovaní v rotačnej peci vo Východoslovenských stavebných hmotách , a.,s. Turňa nad Bodvou
 • Betroffene Gemeinde: Turňa nad Bodvou, Dvorníky - Včeláre (okres: Košice - okolie)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredi
 • Projektwerber: Východoslovenské stavebné hmoty a.s., Turňa nad Bodvou
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31711391
 • Genehmigungsbehörde: Obecný úrad Dvorníky, SI ŽP Inšpektorát ŽP Košice
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.