| Print

Elektrolytická galvanizačná linka

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia novej elektrolytickej galvanizačnej linky, na ktorej sa bude vykonávať povrchová úprava oceľových drôtov, priemeru 2 – 8 mm. Linka je určená pre úpravu 2 drôtov s nezávislým ovládaním. Nádrže, ako aj oplachovacie vane a vane s roztokmi sú spoločné pre obe pracovné pozície.
 • Betroffene Gemeinde: Hlohovec (okres: Hlohovec)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Bekaert Hlohovec a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36234052
 • Genehmigungsbehörde: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.06.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  06.06.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.10.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  15.11.2019