| Print

Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. – zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a ukončenie uhoľnej prevádzky

  • Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen