| Print

Ďurková - kanalizácia a ČOV

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odkanalizovanie obce Ďurkova splaškovou kanalizáciou zaústenou do mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd.
 • Betroffene Gemeinde: Vislanka, Ďurková (okres: Stará Ľubovňa)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Ďurková
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00329843
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Stará Ľubovňa
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.