Preskočit na obsah
| Print

DOLNÝ BAR - rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.3 Skládky na zneýkodňovanie nie nebezpečného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom rozšírenia telesa skládky je zväčšenie jeho úložnej kapacity.
 • Betroffene Gemeinde: Ohrady, Dolný Bar (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: .A.S.A. Slovensko s.r.o., Zohor
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31318762
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Dolný Bar, Ohrady, SIŽP odbor IPK Braislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie SIRECOspol.s.r.o. Bratislava

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Mgr. Peter Bylinský, EKOADR, Bratislava