| Print

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové, Zmena č. 8

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhované zmeny súvisia so spresnením technického riešenia, so zohľadnením nových informácií o geologických pomeroch a so zapracovaním požiadaviek investora bez podstatných zmien vo vplyvoch na životné prostredie.
 • Betroffene Gemeinde: Rosina, Višňové, Žilina, Lietavská Lúčka, Turie (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zastúpení splnomocnencom Terraprojekt a.s., Podunajská 24, 821 06 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35919001
 • Genehmigungsbehörde: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  20.11.2018
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  20.11.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.04.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  18.06.2019
  14.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  10.02.2020