Preskočit na obsah
| Print

DEMÄNOVSKÁ DOLINA , VODNÁ NÁDRŽ ZADNÁ VODA

  • Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen