| Print

ČS PHM Výčapy - Opatovce

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je výstavba novej čerpacej stanice pohonných hmôt.
 • Betroffene Gemeinde: Hruboňovo, Ľudovítová (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Ing. Dašan Ivanka, Nitra
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 14044960
 • Genehmigungsbehörde: MŽP SR, MÚ Nitra
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.