| Print

ČOV Čata

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd pre 1300EO.
 • Betroffene Gemeinde: Čata (okres: Levice)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Čata
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00058767
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Levice
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.