| Print

CORVINUS - obchodno - administratívne centrum, Košice

  • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

  • Betroffene Gemeinde: Košice - Juh (okres: Košice IV)
  • Projektwerber: SPOROINVEST, a. s.
  • ID-Nr. des Projektwerbers: 36205516
  • Genehmigungsbehörde: Mesto Košice
  • Dokumente

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.