Preskočit na obsah
| Print

Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry (prístupová komunikácia, elektro prípojka, vodovodná prípojka, verejné osvetlenie areálu, areálové spevnené plochy, čerpacie stanice, výustný objekt, atď.) a výtlačné potrubie vyčistených vôd so zaústením do recipientu Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná čerpacia stanica v obci Hviezdoslavov a výtlačné potrubie na novú ČOV.
 • Betroffene Gemeinde: Zlaté Klasy, Hviezdoslavov, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza, Čenkovce (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Projektwerber: GWS s. r. o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 54726930
 • Genehmigungsbehörde:
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.02.2023
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  03.02.2023
  03.02.2023