Preskočit na obsah
| Print

Cesta I/68 Plavnica, preložka cesty

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odstránenie nevyhovujúcich parametrov súčasnej cesty I/68 - vybudovanie novej cestnej komunikácie.
 • Betroffene Gemeinde: Plavnica, Chmeľnica (okres: Stará Ľubovňa)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Projektwerber: SSC IÚ Košice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 3328
 • Genehmigungsbehörde: OU Stará Ľubovňa, Minist. výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo životného prostredia
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ekoped Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  28.03.2002

  Fotografie