| Print

Čerpacia stanica LPG, Sekule

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je rozšírenie ponuky predaja pohonných hmôt o alternatívne ekologické palivo LPG.
 • Betroffene Gemeinde: Sekule (okres: Senica)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: A-Studio s.r.o. Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31396526
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Sekule
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.