| Print

Čerpacia stanica LPG Nitra

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetná stavba rieši skladovanie a výdaj LPG na jestvujúcej čerpacej stanici PHM pre motorové vozidlá
 • Betroffene Gemeinde: Nitra (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Minister
 • Projektwerber: LPG servis s.r.o.,Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 356850026
 • Genehmigungsbehörde: OÚŽP Nitra
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.