| Print

Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Detox v Rimavskej Sobote

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je rozšírenie existujúcej prevádzky odbornej firmy, ktorá environmentálne vhodným spôsobom zhromožďuje a zabezpečuje zneškodnenie odpadov z priemyselnej a komunálnej sféry.
 • Betroffene Gemeinde: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: DETOX s.r.o. Banská Bystrica
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31582028
 • Genehmigungsbehörde: OÚ v Rimavskej Sobote
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru DETOX s.r.o. BB, HES COMGEO spol. s r.o. BB
  Právoplatné rozhodnutie